تالیف محتوای آموزشی

آموزش مجازی لزوم ارائه محتوای درسی را پررنگ تر کرد.مجموعه ی مسد به همت معلمین توانمند خود در ایام تابستان 99 کتب کمک آموزشی و لوح فشرده ی تدریس کتاب را آماده نمودند.

طراحی کتب کمک آموزشی ، هدف تثبیت مطالب درسی در دپارتمان های آموزشی مسد انجام شد و طی مراحل مختلف ویرایش و به چاپ رسید.

ضبط تدریس معلمین نیز در استودیو و با رعایت بهترین اصول انجام شد.محتوای تهیه شده در اختیار دانش آموزان قرار گرفت و در طول سال مورد استفاده قرار می گیرد.